Gizlilik Politikası

Son güncellenme: 11/02/2023

Sitemiz üzerinden bizimle paylaşacağınız kişisel verileriz hassasiyetle korunmaktadır.


Giriş

“Yeni Kozmetik” olarak, gizliliğinize ve verilerinizin güvenliğine değer veriyoruz. Bu nedenle, sizi hangi verileri topladığımız, veri toplamanın amaçları ve verilerinize ilişkin haklarınızla ilgili olarak aydınlatmak amacıyla bu Gizlilik Politikası’nı hazırladık.

Bu Gizlilik Politikası yalnızca https://drmehmetilteberbahadir.net (“internet sitemiz”) için geçerlidir. Bu Gizlilik Politikası’nı kabul etmiyorsanız, internet sitemizi kullanmaya devam etmemelisiniz.


Diğer internet sitelerine bağlantılar

İnternet sitemizdeki içerikler üçüncü kişilere ait internet sitelerine bağlantılar içerebilir ve bu internet siteleri için Gizlilik Politikamız geçerli değildir. Bu internet sitelerine ilişkin hiçbir sorumluluk kabul etmiyoruz. Üçüncü kişilere ait internet siteleriyle verilerinizi paylaşmadan önce onların gizlilik politikalarını okumalısınız.


Topladığımız veriler

Yukarıda yer alan form yardımıyla bize hastalığınızla ilgili bir şikayetinizi yazarken ad, soyad, eposta adresi ve telefon numarası gibi veriler sağlarsınız.


Topladığımız verileri nasıl kullanıyoruz?

Bize doğrudan sağladığınız verileri, size eposta yoluyla ya da telefonunuzu kullanarak ulaşmak, sizin de teyidinizi alarak gerekiyorsa hastalığınızla ilgili ilk muayene ya da kontrol randevusu oluşturmak için kullanıyoruz.


Verilerinizin paylaşımı

Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek için resmi merciler ve mahkemelerden gelen bağlayıcı taleplere cevap vermek amacı dışında verilerinizi 3. kişilerle paylaşmıyoruz.


Kişisel Verileri İşlenen Kişi Olarak Haklarınız

KVKK madde 11 uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak aşağıdaki haklarını kullanabilir:

🔺Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme hakkı

🔺Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi ve kopyalarını talep etme hakkı

🔺Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme hakkı

🔺Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme hakkı

🔺Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme hakkı

🔺Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme hakkı

🔺Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi vey ok edilmesinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme hakkı

🔺İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme hakkı

🔺Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkı
🔺Kişisel verilerinizin tamamının veya bir kısmının işlenmesine son verilmesini talep etme hakkı

🔺İşlenen kişisel verilerinizin elektronik formatta bir kopyasını isteme ve bunların bir başka kişiye iletimini talep etme hakkı

🔺Kişisel verilerinizi işlememize istediğiniz zaman itiraz etme hakkı


İletişim

Bizimle iletişime geçmek için aşağıdaki kontak bilgilerimizi kullanabilirsiniz:

Ticari Unvan: Yeni Kozmetik, Yusuf Yeni

Adres: Molla Gürani Mah. Şehit Pilot Mahmut Nedim Sk. N.16 İç Kapı N.3 Fatih/ İstanbul/ Türkiye

Telefon: +90 212 547 87 87

email: info@drmehmetilteberbahadir.net